Elsősegély dobozok a munkahelyen - Mire érdemes figyelni?

augusztus 11 1 min read

A munkavédelem rendkívül fontos és összetett kérdés, melynek egyik központi eleme az elsősegély doboz, így érdemes körüljárni az erre vonatkozó előírásokat.

Jogszabályi háttér

A munkahelyen használt elsősegély dobozok szempontjából elsőként a 1993. évi XCIII. munkavédelemről szóló törvényt szükséges megvizsgálni. 

Ez a jogszabály ugyanis kimondja, hogy a munkahelyen kötelező biztosítani a munkahelyi elsősegélynyújtás tárgyi, személyi és szervezeti feltételeit, tehát elengedhetetlen az elsősegély doboz biztosítása. 

Az előírásoknak megfelelő elsősegély doboz kiválasztása pedig az alábbiaktól függ:

 • munkahely jellege,
 • munkahely elhelyezkedése, 
 • munkavégzésből fakadó veszélyforrások, 
 • munkavállalók létszáma.

A munkavédelemről szóló törvény mellett fontos kitérni a 3/2002. (II. 8.) SzCsM-EüM együttes rendelet a munkahelyek munkavédelmi követelményeinek minimális szintjéről szóló jogszabályra is. Ezzel kapcsolatban a következőket érdemes kiemelni:

 • A tevékenység és a munkafolyamatok veszélyességétől, illetve az ott dolgozók számától függően kialakított elsősegélynyújtó felszerelést vagy mentődobozt és a munkavállalók közül kiképzett, elsősegélynyújtásra kijelölt személy jelenlétét kell biztosítani.
 • Az elsősegélynyújtó felszerelést, a mentődobozt és a tevékenységtől függően hordágyat, megfelelő mennyiségben és minőségben, jól látható, könnyen és gyorsan elérhető, szennyeződéstől védett helyen kell készenlétben tartani.
 •  Gondoskodni kell az elhasznált, lejárt, használhatatlan eszközök pótlásáról.
 • Az elsősegélyhelyeket és a hozzájuk vezető utakat a külön jogszabályban meghatározottak szerint kell jelölni.

Milyen elsősegély doboz használható?

A jelenlegi előírások szerint a munkahelyeken kizárólag az MSZ 13553 szabványnak megfelelő elsősegély dobozok használhatók. 

Az ezen szabványnak megfelelő elsősegély dobozok között négy típust különböztetünk meg:

Mit tartalmaznak az elsősegély dobozok?

Az elsősegély dobozok tartalmát tekintve leginkább csak az eszközök mennyiségét tekintve van különbség, így az alábbiakat - különböző mennyiségben - minden elsősegély doboz tartalmazza:

 • különböző méretű steril gyorskötöző pólyák,
 • különböző méretű vágott mullpólya,
 • különböző méretű steril mull-lapok,
 • kéztisztító lapok,
 • 100 x 100 x 141 cm-es háromszögletű kendő,
 • fóliakesztyűk, 
 • különböző méretű ragtapaszok, 
 • 40 cm-es biztosítótűk,
 • MSZ 2160 szabványnak megfelelő olló, és
 • sebfertőtlenítő oldat. 

A elsősegélynyújtást segítő eszközök mellett mindegyik doboz tartalmaz egy az elsősegélynyújtást segítő utasítást, egy feljegyzési füzetet, valamint a tartalomjegyzéket.